Trimrom – Bøifot Gym

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Trimrommet er åpent og følger hallens åpningstider. Gjelder kun for betalende gjester (drop in/månedskort/Folkekortet).

Åpningstider i perioden 23.06 til 15.08 er fra kl 10.00 – 17.00

Trimrom følger vanligvis hallens ordinære åpningstider. Dere er ansvarlig for å desinfisere og tørke av apparater. Vi holder generelt renhold.

 

 

Priser

Enkeltadgang:      50,-

Månedskort:         240,- (Gjelder alle som benytter trimrommet)

Aldersgrense fra fylte 15 år. Fra fylte 11 år sammen med foresatte.

Henvend deg til vaktmester for kjøp av adgangsbillett eller månedskort.