Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Treningstider for ettermiddag og kveld ukedager

Søknadsfristen for treningstider i 2023 var 25. november 2022.  Tildeling frem til påsken er gjort.

Vi legger om treningstidene når vi nærmer oss påske som varer frem til slutten av oktober.

Alle faste treningstider som enkelte ganger blir avlyst legger vi ut på facebook siden vår, der gjelder «første mann til mølla» prinsippet.

Ta kontakt om du lurer på noe.

 

Søknad helgeaktiviter

Vi har fremdeles en del ledige tider i helgene.

Søknadsfristen for helge aktivitet var 25. november 2022.  Ønsker du helge aktivitet i 2023 så går du inn på excel arket som viser helgene fremover. Det som er markert ledig sender du bare en mail til oss så legger vi deg inn.

Epost: randaberg@folkehallene.no

Skjema finner du her!

 

Til og med desember 2023 er det mulig å benytte ledige tider, kontakt oss på e-post randaberg@folkehallene.no

Hvem kan søke treningstid?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Vår Energi Arena Randaberg har satt opp. Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.  Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Randaberg Arena gratis så lenge lagene selv ikke tar deltakeravgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Vår Energi Arena Randaberg må du sette deg inn i utleiereglementet. Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.