Klubb

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Treningstider for ettermiddag og kveld i ukedager

Tildeling for 2024 er gjort.

Oppstart tirsdag 02.01.2024

Tildelingen ble gjort 06.12.23.

Alle faste treningstider som blir frigjort legger vi ut på facebook siden vår.

Der gjelder «første mann til mølla» prinsippet.

Følg oss på facebook: https://www.facebook.com/randabergarena

Ta kontakt om du lurer på noe.

 

Søknad helgeaktiviter

Vi har fremdeles en del ledige tider i helgene.

Ønsker du helge aktivitet så går du inn på excel arket som viser helgene fremover. Det som er markert ledig sender du bare en mail til oss så legger vi deg inn.

Husk at det er gratis for barn og unge (opp til og med junior) fra klubber i eierkommunene er gratis.

Epost: randaberg@folkehallene.no

Helgeaktivitetene finner du her!

 

Hvem kan søke treningstid?

Alle klubber som er registrert i Norges Fotballforbund kan søke om tildeling av treningstid innenfor de rammer som Vår Energi Arena Randaberg har satt opp.

Klubber som tilhører eierkommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg vil bli prioritert fremfor klubber utenfor disse kommunene.

Barn og ungdom tilhørende klubber i eierkommunene får benytte Vår Energi Arena Randaberg gratis så lenge lagene selv ikke tar deltakeravgift. Kun lag som oppfyller Idrettsrådets prinsipper for tildeling, får tildelt tid

Utleiereglementet

Før du søker om å avvikle arrangement i Vår Energi Arena Randaberg må du sette deg inn i utleiereglementet. 

Her finner du utfyllende informasjon om hvordan du søker, fordelingsprinsipper og betingelser for stevner/arrangement. Spørsmål rettes til randaberg@folkehallene.no.