Husregler

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Parkering

Biler skal parkeres på oppmerket parkeringsplass.  Sykler skal parkeres i sykkelstativ.

Generelt

 • Kontakt vaktmester for nøkkel til garderobe. Tilbakelevering av nøkkel skjer etter at garderobe er ryddet, sopt og alt søppel er fjernet.
 • Alle mål settes inntil vegg etter bruk og det skal ryddes opp på treningsfeltet.
 • Ballspill skal kun skje på banen, ikke ved tribune eller garderobe/gang.
 • Snus, tyggegummi, brus og mat er forbudt på banen. Vannflasker er greit.
 • Trening skal foregå på det feltet som er anvist.

Ved brannalarm er trener/lærer ansvarlig for å få alle spillere/deltakere ut via nærmeste nødutgang, husk også å sjekke garderober. Oppstilling er på parkeringsplassen.

Arrangement

Klubber som er ansvarlig for turneringer/arrangement har også ansvar for at hallen til en hver tid er ryddet. Dette innebærer:

 • Baneområdet/tribunen blir ryddet underveis.
 • Ved brannalarm har klubbene ansvar for å evakuere alle fra arenaen.
 • Fjerne søppel og plassere fylte søppelsekker ved avfallskontainerne.
 • Sope og holde ganger/toaletter/garderober ryddig.
 • Påfyll av papir på toaletter.
 • Sørge for at generelle ordensregler følges.
 • Vaktmester er behjelpelig ved skader o.l, men trener/lærer/arrangør er ansvarlig.
 • Vaktmester skal godkjenne arena før den forlates av arrangør.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Vår Energi Arena Randaberg og en kjempeflott opplevelse.

WordPress PopUp Plugin