Husregler

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Trafikksikkerhet

Parkering skal skje på parkeringsplass. IKKE langs vei, inntil arenaen eller i på/avstigningsfelt.

Ingen av- og påstigning i krysset

Sykler skal parkeres i sykkelstativ.

Generelt

 • Kontakt vaktmester for nøkkel til garderobe. Tilbakelevering av nøkkel skjer etter at garderobe er ryddet, sopt og alt søppel er fjernet.
 • Mat og drikke skal ikke være på kunstgresset, kun vann.
 • Sett målene tilbake langs yttervegg etter bruk
 • Ikke dra mål mellom skilleveggene, benytt de målene som er på deres trenings felt.
 • Vær forsiktig med skilleveggene
 • Rydd opp etter dere på bane og tribune
 • Respekter at andre har treningstid/kamp, før og etter dere.

Ved brannalarm er trener/lærer ansvarlig for å få alle spillere/deltakere ut via nærmeste nødutgang, husk også å sjekke garderober. Oppstilling er på parkeringsplassen.

Arrangement

Klubber som er ansvarlig for turneringer/arrangement har også ansvar for at hallen til en hver tid er ryddet. Dette innebærer:

 • Baneområdet/tribunen blir ryddet underveis.
 • Ved brannalarm har klubbene ansvar for å evakuere alle fra arenaen.
 • Fjerne søppel og plassere fylte søppelsekker ved avfallskontainerne.
 • Sope og holde ganger/toaletter/garderober ryddig.
 • Påfyll av papir på toaletter.
 • Sørge for at generelle ordensregler følges.
 • Vaktmester er behjelpelig ved skader o.l, men trener/lærer/arrangør er ansvarlig.
 • Vaktmester skal godkjenne arena før den forlates av arrangør.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til Vår Energi Arena Randaberg og en kjempeflott opplevelse.