Søknad aktivitet helg

Søknadsskjema treningstider og helgeaktivitet

Søknadskjema

Prioritering og tildeling av tid:

 Følgende vektlegges ved prioritering mellom ulike søkere:

 • Alle kan søke om tildeling av tid til arrangement og kamper/turneringer og treningssamlinger. Men klubber som er registrert i Norges Fotballforbund og tilhører eierkommunene blir prioritert.
 • Det kan søkes om en generell tildeling fra klubbene, for eksempel annen hver helg, 2 timer, hel bane. Dere står da fritt etter tildeling til å tildele dette til lag i egen klubb. Vi skal ha beskjed innen 2 uker før aktiviteten hvilke lag som kommer og om det er treningssamling/treningskamp etc.
 • Vi kan dele hallen inn i 8 stk. 5’er baner eller 3stk. 7’er baner. Dette må dere ta hensyn til når dere søker. Det er ikke noe problem å være opp mot 20 – 25 spillere (ungdom/senior) på et 7’er felt for trenings samling.
 • Ønsker dere spesielle aktiviteter som turnering/kamper/fotballskoler/o.l. så må dette spesifiseres med dato, klokkeslett og beskrivelse på aktiviteten.
 • Idretter som hører inn under hallenes primære idretter prioriteres.
 • Arrangementer for utøvere i alderen 6-19 år prioriteres fremfor voksne.
 • Etter tildeling så vil det fremdeles være mulig å søke om ledige tider for alle klubber og lag. Søknader innen frist vil bli prioritert. Etter tildeling vil ledige tider bli merket grønt og disse er det mulig å få tildelt.

Øvrige betingelser:

 • Søknader fra klubber/lag utenfor eierkommunene skal betale vederlag til hallen etter nærmere avtale.
 • Dersom arrangementer avlyses med mindre enn 3 ukers varsel skal det betales et gebyr på kr 1000,-
 • All aktivitet for fotball lag for barn og ungdom opp til 19 år tilhørende i eierkommunene er gratis, så fremt det ikke blir tatt deltakeravgift fra spillere/lag/klubber. Da skal Folkehallene ha 20 %. Seniorlag må betale for helge aktiviteter.
 • For øvrige priser, sjekk vår hjemmeside under priser.
 • Åpningstider for helger er lørdag 09.00 – 18.00, søndag 10.00 – 19.00 Kan endres ved avtale.
 • Vår Energi Arena Randaberg har retningslinjer overfor arrangør ved større arrangement, disse kan fås ved henvendelse til Vår Energi Arena Randaberg.

Last ned søknadsskjema Helg i boksen til høyre og fyll inn all ønsket aktivitet for perioden, og send til Randaberg@folkehallene.no.